Bezpośrednie stosowanie nowych dyrektyw, czyli UZP radzi…

| 27 kwietnia 2016

18 kwietnia 2016 r. przestały obowiązywać przepisy dotychczasowych dyrektyw w sprawie udzielania zamówień publicznych (2004/18/WE oraz 2004/17/WE) i zaczęły obowiązywać nowe (odpowiednio 2014/24/WE oraz 2014/25/UE). Jak informowaliśmy tutaj, w Polsce nie...
czytaj więcej »

Przerwa w zabezpieczeniu oferty wadium – nie zawsze powoduje wykluczenie

| 25 kwietnia 2016

Zamawiającym, jak i wykonawcom, zdarza się zapominać, że w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia może dojść do dozwolonej przerwy w zabezpieczeniu oferty wadium, która nie pociąga...
czytaj więcej »

Dokumenty poświadczające nieprawdę – czy podlegają uzupełnieniu?

| 22 kwietnia 2016

Wykonawca, który złożył w postępowaniu dokumenty zawierające nieprawdziwe informacje, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania podlega wykluczeniu z...
czytaj więcej »
Rozumiem X

Używamy plików cookies w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu. Korzystając z naszego serwisu akceptujesz ustawienia cookies.