Gwarancja wadialna w formie elektronicznej – problemy praktyczne

, | 20 marca 2019

Jak wiadomo wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ma na celu zabezpieczenie interesu zamawiającego i zapewnienie, że zamawiający otrzyma określoną sumę pieniężną na wypadek, gdyby wykonawca uniemożliwił zawarcie umowy...
czytaj więcej »

Elektronizacja zamówień: czy oferta złożona w formie skanu podpisanego podpisem elektronicznym jest prawidłowa czy powinna podlegać odrzuceniu?

, | 12 marca 2019

Od 18 października 2018 r. komunikacja zamawiającego z wykonawcami w postępowaniach o udzielenie zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza tzw. progi unijne odbywa się przy...
czytaj więcej »

Postępowanie koncyliacyjne przed KIO – kontrowersyjna propozycja projektu nowego PZP

, | 4 marca 2019

W poprzednim wpisie na Blogu informowaliśmy o najważniejszych zmianach w prawie zamówień publicznych, które w zamyśle projektodawców mają wejść w życie już 1 stycznia 2020 r. Jedną z...
czytaj więcej »
Rozumiem X

Używamy plików cookies w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu. Korzystając z naszego serwisu akceptujesz ustawienia cookies.