W ostatnich dniach października uchwalono i opublikowano rozporządzenia Komisji zmieniające dyrektywy zamówieniowe w zakresie tzw. unijnych progów bagatelności, tj. w odniesieniu do wartość kwot, których przekroczenie skutkuje obowiązkiem przestrzegania prawa zamówień publicznych Unii Europejskiej.

Ze względu na regulacje krajowe, zmiana ta wpłynie na praktykę udzielania wszystkich zamówień publicznych. Niewątpliwie największe znaczenie ma ona dla tzw. zamawiających sektorowych, którzy co do zasady w ogóle nie stosują przepisów prawa zamówień publicznych przy zawieraniu umów o wartości poniżej progów unijnych.

Chociaż „obniżka” wartości progów nie jest znacząca, co przedstawiono w poniższych grafikach, nie można wykluczyć, że w odniesieniu do niektórych umów, nawet tak niewielka zmiana może przesądzać o braku lub obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych. Najlepszym przykładem mogą być sektorowe zamówienia na roboty budowlane gdzie różnica z dotychczasowymi progami wynosi aż 200 000 euro!

Ostatecznie nie można wykluczyć, że dla wielu zamawiających końcówka roku upłynie pod znakiem pilnego szacowania wartości zamówień i ogłaszania przetargów niepublicznych – wszak zmiany wchodzą w życie już 1 stycznia 2020 r.


Podstawa prawna: Rozporządzenia delegowane Komisji z dnia 30 października 2019 r.:
2019/1828, 2019/1829, 2019/1830.