Jan RolińskiJan Roliński

Kieruje praktyką prawa zamówień publicznych w kancelarii WKB i jest ekspertem w tej dziedzinie. Reprezentuje wykonawców i zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą, Sądem Okręgowym w sprawach spornych związanych z procedurami udzielenia zamówień publicznych,...

czytaj więcej »

Agnieszka ChwiałkowskaAgnieszka Chwiałkowska

Radca prawny z ponad 10-letnim doświadczeniem w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów z branży energetycznej, transportowej oraz komunalnej. Jako dyplomowany ekspert ds. funduszy europejskich, wspiera klientów z...

czytaj więcej »

Wioleta PolakWioleta Polak

W zakresie zamówień publicznych zapewnia bieżącą obsługę krajowych i zagranicznych podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz zamawiających klasycznych i sektorowych, włącznie z reprezentacją w KIO i przed sądami powszechnymi. Najbardziej lubi...

czytaj więcej »

Michał MielnikMichał Mielnik

Ma doświadczenie m.in. w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w ramach kontraktów infrastrukturalnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wielokrotnie reprezentował zamawiających i wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed Krajową ...

czytaj więcej »

Jarosław KolaJarosław Kola

Zamówienia publiczne są dla niego nie tylko polem dla działalności zawodowej, lecz także obszarem podejmowanej z pasją aktywności naukowej. W ramach Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UAM prowadzi badania nad funkcjonowaniem polskiego systemu zamówie...

czytaj więcej »

Piotr WojdakPiotr Wojdak

Doradza zarówno wykonawcom jak i zamawiającym na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówienia, jak i późniejszej realizacji umów o zamówienie publiczne. Ma doświadczenie w przygotowaniu postępowań w sektorach IT i telekomunikacyjnym. Wielokrotnie repr...

czytaj więcej »

Marta BanykMarta Banyk

Ma doświadczenie w opracowywaniu oraz weryfikacji dokumentacji przetargowej i uczestniczy w przygotowywaniu środków ochrony prawnej wnoszonych do Krajowej Izby Odwoławczej. W kręgu jej zainteresowań w zakresie zamówień publicznych są dwa obszary: postępowanie ...

czytaj więcej »

Rozumiem X

Używamy plików cookies w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu. Korzystając z naszego serwisu akceptujesz ustawienia cookies.