Regulamin serwisu internetowego „Eksperci o zamówieniach”

Niniejszy serwis internetowy (dalej „Serwis”), dostępny pod adresem https://blog.wkb.pl/eksperciozamowieniach, jest prowadzony przez WKB Wierciński Kwieciński Baehr sp.k. z siedzibą w Warszawie, Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 187067 (dalej „Kancelaria”).

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

Treści w Serwisie

W Serwisie publikowane są artykuły i inne materiały o tematyce prawniczej. Artykuły te nie stanowią opinii prawnych ani jakichkolwiek porad prawnych. Artykuły nie stanowią również informacji o obowiązującym stanie prawnym. W celu uzyskania opinii lub porady prawnej należy kontaktować się bezpośrednio z Kancelarią.

Wymagania techniczne

W celu korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego (tablet, smartfon) z dostępem do Internetu oraz z zainstalowaną przeglądarką internetową wspierającą technologię HTML5. Ponadto koniecznie włączona musi być obsługa plików cookies.

Zasady korzystania z Serwisu

Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do:

  • przestrzegania regulaminu i obowiązujących przepisów prawa podczas korzystania z Serwisu, w tym do poszanowania dóbr osobistych i praw własności intelektualnej Kancelarii oraz osób trzecich,
  • niedostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  • podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich,
  • niedopuszczania się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w ramach Serwisu, niepodejmowania nieuprawnionych prób dostępu do Serwisu oraz niedokonywania innych czynności mających na celu zakłócenie prawidłowego działania Serwisu.

Prawa autorskie

O ile w odniesieniu do konkretnego artykułu nie zaznaczono inaczej, artykuły opublikowane w Serwisie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach zależnych i są udostępniane na podstawie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Oznacza to, że Kancelaria zezwala na kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykorzystywanie artykułów, ale na warunkach powyższej licencji, w szczególności pod warunkiem nie wprowadzania do artykułu żadnych zmian oraz wskazania jego autorstwa zgodnie z poniższymi wymogami.

Każda kopia artykułu musi być w widoczny sposób opatrzona:

  • imionami i nazwiskami autorów,
  • oświadczeniem o treści: „Tekst ten pochodzi z serwisu internetowego „Eksperci o zamówieniach” kancelarii prawnej WKB Wierciński Kwieciński Baehr – http://blog.wkb.com.pl/eksperciozamowieniach. Wyrażone w nim opinie mogły ulec dezaktualizacji od czasu publikacji.”

Dodatkowo sugerujemy opatrzenie kopii artykułu logotypem kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr sp. k. – logo w formacie jpg do pobrania tutaj. Nie jest to jednak wymagane.

Prawa autorskie do wszystkich innych utworów niż artykuły (np. układ graficzny Serwisu, zdjęcia, kod źródłowy) przysługują wyłącznie Kancelarii lub podmiotom z nią współpracującym, a Kancelaria ani te podmioty nie udzielają licencji na wykorzystywanie tych utworów (o ile nie zaznaczono inaczej).

Komentarze

Użytkownicy Serwisu mają możliwość umieszczania komentarzy dotyczących publikowanych w Serwisie artykułów. Komentarze powinny mieć charakter merytoryczny i nie mogą naruszać praw osób trzecich. Komentarze powinny być opatrzone podpisem osoby komentującej.

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez użytkowników komentujących artykuły w Serwisie jest WKB Wierciński Kwieciński Baehr sp.k. z siedzibą w Warszawie, Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w celu prowadzenia Serwisu, w szczególności w celu umieszczenia komentarzy użytkowników w Serwisie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Podanie danych osobowych przez użytkowników jest dobrowolne. Dane te nie będą udostępniane innym odbiorcom. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Subskrypcja

Użytkownicy Serwisu mają możliwość zamówienia subskrypcji w celu otrzymywania informacji o nowych wpisach za pośrednictwem wiadomości mailowej. W tym celu Użytkownik podaje w oknie „Zamów subskrypcję” swój adres mailowy.

Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby korzystania z usługi subskrypcji jest WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k. z siedzibą w Warszawie, Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, któremu przysługuje prawo wycofania zgody w każdym momencie. Dane osobowe są przetwarzane do czasu wycofania zgody lub rezygnacji z subskrypcji, co jest równoznaczne z usunięciem danych Użytkownika z listy dystrybucyjnej usługi. Dane osobowe będą przetwarzane w procesie wykonania usługi i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Pliki cookies

W ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies (tzw. ciasteczka).

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych i do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

W ramach Serwisu pliki cookies wykorzystywane są między innymi w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • umożliwienia użytkownikom komentowania artykułów publikowanych w Serwisie.

Poprzez korzystanie z Serwisu i odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej (polegające na akceptacji plików cookies) użytkownicy wyrażają zgodę na takie użycie cookies.

Więcej informacji o plikach cookies można uzyskać na stronie internetowej: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek problemów z funkcjonowaniem Serwisu użytkownicy mogą skontaktować się z Kancelarią pod adresem e-mail: eksperciozamowieniach@wkb.pl.

Rozumiem X

Używamy plików cookies w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu. Korzystając z naszego serwisu akceptujesz ustawienia cookies.