Nowe oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej

| 13 października 2016

Po nowelizacji PZP podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej w dalszym ciągu nie mogą,  co do zasady, ubiegać się o udzielenie tego samego zamówienia publicznego pod rygorem wykluczenia. Nowelizacja

Co i kiedy? – nowe zasady składania dokumentów w postępowaniu (na przykładzie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progów unijnych)

| 11 października 2016

Jednym z celów nowelizacji PZP było zmniejszenie obciążeń administracyjnych po stronie wykonawców, w tym ograniczenie liczby dokumentów, które muszą oni gromadzić na potrzeby ...
czytaj więcej »
Rozumiem X

Używamy plików cookies w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu. Korzystając z naszego serwisu akceptujesz ustawienia cookies.