Dokumenty poświadczające nieprawdę – czy podlegają uzupełnieniu?

| 22 kwietnia 2016

Wykonawca, który złożył w postępowaniu dokumenty zawierające nieprawdziwe informacje, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania podlega wykluczeniu z postępowania, a jego ofertę uważa się za odrzuconą.

Warto weryfikować pod względem prawdziwości składane w przetargu dokumenty pochodzące od osób trzecich

| 18 kwietnia 2016

Wykonawca, który złożył w postępowaniu nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania, podlega wykluczeniu z tego postępowania, a jego ofertę uważa...
czytaj więcej »
Rozumiem X

Używamy plików cookies w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu. Korzystając z naszego serwisu akceptujesz ustawienia cookies.