Nowe oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej

| 13 października 2016

Po nowelizacji PZP podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej w dalszym ciągu nie mogą,  co do zasady, ubiegać się o udzielenie tego samego zamówienia publicznego pod rygorem wykluczenia. Nowelizacja

Rozumiem X

Używamy plików cookies w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu. Korzystając z naszego serwisu akceptujesz ustawienia cookies.