Dokumenty poświadczające nieprawdę – czy podlegają uzupełnieniu?

| 22 kwietnia 2016

Wykonawca, który złożył w postępowaniu dokumenty zawierające nieprawdziwe informacje, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania podlega wykluczeniu z postępowania, a jego ofertę uważa się za odrzuconą.

Rozumiem X

Używamy plików cookies w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu. Korzystając z naszego serwisu akceptujesz ustawienia cookies.